Φρατζόμυλος, Λαμία         2231096298         
info@xartodiplomenos.gr 

Tσιγαρολόγος

Έντομο τέλειο, ποικιλία χαλκοπράσινη.

  Φρατζόμυλος, Λαμία         2231096298         info@xartodiplomenos.gr