Φρατζόμυλος, Λαμία         2231096298         
info@xartodiplomenos.gr 

Μαύρο Μεσενικόλα (Mavro de Messenicolas)

Περιοχές καλλιέργειας: N. Kαρδίτσης (περιοχή Μεσενικόλα).

  Φρατζόμυλος, Λαμία         2231096298         info@xartodiplomenos.gr